[ Proxy organizing | Jäsenet | Muut tapahtumat ]

Proxy organizing

Proxy organizing on rekisteröimätön yhdistys, jonka toimintaan tällä hetkellä kuuluu olennaisesti vuosittaisen Proxy-demoscenetapahtuman järjestäminen, sekä muiden pienempien tapahtumien järjestäminen. Proxy organizing on voittoa tuottamaton järjestö, joka kuitenkin peittää järjestäjille aiheutuneet kulut. Järjestysmiesten ja muun ns. vieraan henkilöstön palkat kuuluvat tapahtumien menoeriin. Järjestöön kuuluville ei kuitenkaan makseta palkkaa tapahtumien järjestämisestä.

Proxy organizing ei halua olla massatapahtumien järjestäjä, vaan pyrkii tarjoamaan nuorille erilaisia mahdollisuuksia harrastaa. Pienempien tapahtumien järjestäminen on hallinnollisesti paljon kevyempää, ja kun tiedetään tapahtumien luonteen pienentävän osallistujamäärää huomattavasti, tarvitsee varautua vain suhteellisen pieneen määrään kävijöitä.

Vilkaise Proxyjen julisteita! 1998 1999 1886 2001